Onze werkwijze

Onze werkwijze is helder en transparant. Wij garanderen onafhankelijk advies en specialistische begeleiding bij het vinden van de best passende financiering voor je ambities.

In vijf stappen naar uwoptimale bedrijfsfinanciering

1. Intakegesprek

In dit gratis intakegesprek willen wij de ondernemer en het bedrijf beter leren kennen en je behoeften toetsen. Tijdens dit gesprek wordt je bedrijfscasus uitvoerig besproken en wordt het plan van aanpak op hoofdlijnen met je besproken. Een quick scan van je financiële positie of een adviesplan voor de financieringsoplossingen zijn de mogelijke vervolgstappen als je met ons in zee gaat.

2. Quick Scan

De quick scan maakt op basis van de beschikbare financiële informatie over je bedrijf en je financieringen snel helder wat de mogelijkheden zijn voor (her)financiering. Het adviesplan is de logische vervolgstap. Helaas is het ook mogelijk dat uit de quick scan blijkt dat de financieringsoplossingen moeilijk realiseerbaar zijn. Gelukkig wordt dit op basis van onze quick scan snel duidelijk zonder dat je hieraan veel kosten en tijd heeft besteed.

3. Adviesplan

Nadat is geconstateerd dat de financiering haalbaar is en je hebt besloten dat FINDING het financieringstraject voor je zal begeleiden, zal er een gedetailleerde analyse plaatsvinden. Op basis van een uitgebreide inventarisatie van de financiële gegevens, marktomstandigheden, concurrentiepositie, het ondernemerschap en huidige bancaire situatie, worden de succesfactoren vastgesteld. Deze factoren leiden naar een op te stellen financieringsplan. Ook wordt voor je volledig duidelijk met welke advieskosten je rekening dient te houden.

4. Kredietaanvraag

Als we alles op een rijtje hebben gezet, schrijven wij op basis van je wensen een kredietaanvraag op maat. Vervolgens gaan we met de kredietaanvraag naar één of meerdere geldverstrekkers. In de kredietaanvraag staat alle informatie die voor de geldverstrekkers van belang is. Welke geldverstrekkers betrokken zijn wordt uiteraard met je besproken en vastgesteld, waarbij vervolgens deze geldverstrekkers worden benaderd om een offerte uit te brengen.

5. Onderhandelen en afronden

Dit is de fase waarin je de offertes ontvangt van de geldverstrekkers. Op basis van de uitgebrachte offertes maken wij een analyse van de voor-en nadelen. Naast de kosten is er hierbij volop aandacht voor de zekerheden en de financieringsrisico’s. Er wordt door ons onderhandeld over de voorwaarden van de aanbiedingen. Ook deze analyse zal met je worden besproken en er zal in overleg een keuze worden gemaakt voor de best passende aanbieding.

6. Aftersales

Na het ondertekenen van de offerte en aktes ondersteunen wij je verder met de controle van de financieringsaktes en begeleiden wij je bij de eventuele afhandeling bij de notaris. De ervaring leert ons dat de bovenstaande stappen leiden tot een voor jezelf zo aantrekkelijk mogelijke financieringsstructuur. Bovendien laat je hiermee het meest tijdrovende en complexe deel van het traject over aan de experts op dit gebied.

Onze klantsuccessen

Bedrijfsfinancieringen voor het MKB. Uw financiering is ons ding!